Bestek getinkel

“Ora di pranzo” (lunchtijd) duurt van 13.00-16.00 en het hoort dan stil te zijn, op straat en in het appartementgebouw.

Dus geen piano spelen, niet voetballen, geen luide muziek of hard door het huis hollen. Liefst ook niet telefoneren.

Maak je op dat tijdstip een wandeling in een dorpje in de heuvels of de bergen, maar ook bij mij in de straat, dan hoor je alleen maar het tinkelend geklinkel van bestek op borden door de open ramen – en flarden van geanimeerde gesprekken van disgenoten.

Het heet “het tijdstip van het bestek-getinkel”.